woensdag 7 oktober 2015

Kleur voor wie het wil zien


Vandaag zou ik de beheerder van het complex helpen maar die stond om zeven uur aan de deur om te melden dat hij een klus in Den Burg had.

En dan ben ik blij met mijn 'extra' vrije dag. Wonderlijk toch hoe die gedachten van mij werken. Alsof ik niet altijd vrij ben.
In ieder geval ging ik vroeg op pad. Het zonnetje scheen nog, dat zou niet lang duren, en omdat het herfst is zocht ik naar paddenstoelen en vond dit gele dingetje. ( heb even gegoogeld: het zou een geel wasplaatje kunnen zijn)


Op de Hors deed ik een experiment. Als je een punt op de horizon neemt en dat goed in de gaten houdt, de pas er stevig inhoudt, zou je daar in een rechte lijn naar toe moeten kunnen lopen. Toch?


Vanmidddag maar eens naar de Veerhaven gelopen. Daar had ik sinds de dood van Egbert eigenlijk geen zin meer in. Maar omdat ze in de haven onderhoud verrichten aan dukdalven en andere dingen waarvan ik niet weet hoe het heet, wilde ik een paar foto's maken. Die waren bijzonder oninterresant dus werden het de mannen van de marine. 

Een beetje grijs op de nationale driekleur na dan.


Het grote schip op de achtergrond ligt er al de hele dag. Ook vanmorgen toen ik op de Hors liep. Ik kon de verbrandings gassen van de stookolie goed ruiken en net als met stations, ruiken schepen waarschijnlijk over de hele wereld hetzelfde.

Met groeten Ton

Geen opmerkingen: