zondag 20 maart 2016

Nee dus


Je zou denken dat we wel eens klaar zijn met pelgrimsverhalen. 
We hebben als pelgrims toch allemaal hetzelfde meegemaakt? 
Tuurlijk kunnen de verhalen gerubriceerd worden. Bijvoorbeeld: onvoorziene gebeurtenissen, onverklaarbare zaken, hulp van Jacobus, bijzondere gesprekken. Maar altijd zijn het voor de individuele pelgrims indrukwekkende ervaringen die waard zijn om te vertellen. Verhalen die anderen inspireren.

Ook al beschikt niet iedereen over de 'gave van het woord', de essentie van het vertelde komt altijd duidelijk tot uiting. Soms wat haperend, soms op grappige wijze, soms ernstig, soms ook bedachtzaam en soms zelfs gezongen. Daarmee werd de regiobijeenkomst Noord-Holland Benoorden het IJ op 19 maart in de Blije Mare een succes.
Het middagprogramma werd verzorgd door Frank van Haaren. Fietser naar SdC. Eigenlijk ook 'gewoon' het verslag van een pelgrim. Wél een met de gave van het woord en een pelgrim met een bijzondere intentie. Intentie was trouwens toch het woord dat als een rode draad terug kwam in de pelgrimsparade.
Frank heeft de camino vanuit Nederland naar SdC gemaakt zonder geld op zak. Dus ook zonder creditcard of pinpas. Alleen door te geven, in zijn geval door te masseren, zou hij slaapplaatsen en voedsel ontvangen. Het werd een zeer inspirerende tocht.
En dat hij de gave van het woord heeft bewijzen de volgende zinnen. 'Zit er nog een mens achter het geld? Je begint met hallo en je hebt een enorme voorsprong. Hoe meer ik me overgeef, hoe meer er gebeurt. Alleen kom je snel ver, samen kom je verder.' 

Nu ga ik even reclame maken. Om u nieuwsgierig te houden heb ik maar een paar puntjes uit de presentatie van Frank in dit stukje verwerkt. Kijk eens op zijn site ZonderGeldZorgen.nl. voor meer info. Hij heeft ook een krachtig boek geschreven dat gratis is te downloaden. Natuurlijk zijn donaties welkom en die gaan naar zijn Annie Fonds. Een fonds dat mensen zorg geeft die daar niet voldoende geld voor hebben.

Na zo'n dag loop ik met mijn hoofd in de wolken naar buiten. En zelfs als ik 's avonds het journaal bekijk besef ik me ik dat er in de wereld nog voldoende goedheid is.
Zijn we dus klaar met die pelgrimsverhalen?

Met groeten Ton